अभिवादन……! रमाबाई नगर हत्याकांडातील शहीदांना …!

अंधार रात्री जळणाऱ्या मशाली सूर्यास म्हणाल्या,
अंधार युगात आम्ही तुझी ..तेजस्वी किरणे होऊ..!
त्या अंधाराला भिडणाऱ्या तेजस्वी मशालीना….!
नतमस्तक सलाम.!
#रमाबाई आंबेडकर नगर शहीदाना…..!
#प्रमोद रामचंद्र जाधव
www. ambedkaree. com

Author: Ambedkaree.com

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *