Posted in After Current Affairs Dr.Babasaheb Ambedkar Historical Journey of Mahamanava Mata Ramai Ambekdkar News Prominent Ambedkaree

Dr.Ambedkar credits her with his transformation from an ordinary Bhiva or Bhima to Dr Ambedkar.

Ramabai Bhimrao Ambedkar (7 February 1898 – 27 May 1935; Also known as Ramai or Mother Rama) was the first wife of Mahamanav Dr.B….

Continue Reading
Posted in Current Affairs Dr.Babasaheb Ambedkar History National News

Dr. Ambedkar burnt Manusmriti (Book of Inequality) in 1927 ………..!

Manusmruti is the mythological book of Hindus where rule of life has been written. Hindus used to follow the rule of Manusmruti, it was…

Continue Reading
Posted in Dr.Babasaheb Ambedkar Historical Journey of Mahamanava History News

महामानव बाबासाहेब डॉ.बी.आर.आंबेडकर यांचा शैक्षणिक प्रवास.

मालोजीराव हे रामजींचे वडील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आजोबा होते. आजोबा मालोजीराव इंग्रजी राजसत्तेत सैन्यात शिपाई म्हणून भरती झाले होते. सैन्यातील नोकरीमुळे सैनिकी शाळेत म्हणजेच…

Continue Reading
Posted in Current Affairs Dr.Babasaheb Ambedkar Education Historical Journey of Mahamanava National News University

JNU Plans Online Diploma Course Over Dr. Ambedkar Philosophy

JNU Plans Online Diploma Course Over Dr. Ambedkar Philosophy

Continue Reading
Posted in Dr.Babasaheb Ambedkar Historical Journey of Mahamanava History News

महामानव विश्वरत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ ते ६ डिसेंबर १९५६) युगंधर…….!

महामानव विश्वरत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१ ते ६ डिसेंबर १९५६),डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाने ओळखले जातात .डॉ.आंबेडकरांनी कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या दोन्हीतून अर्थशास्त्रातील डॉक्टरेट पदव्या मिळवल्या.आपल्या…

Continue Reading
Posted in Current Affairs Dr.Babasaheb Ambedkar Historical Journey of Mahamanava History Interviews News

२६ नोव्हेंबर हा दिवस “भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातोय….….त्या निमित्ताने

भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा व पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार…

Continue Reading
Posted in Buddhist Caves Current Affairs Historical Journey of Mahamanava National News Top News

DEEKHSHA BHOOMI Information About Deeksha Bhoomi Nagpur

DEEKHSHA BHOOMI Information About Deeksha Bhoomi Nagpur Deeksha Bhoomi Nagpur is Buddhist center in India located in the State of Maharashtra. This is the…

Continue Reading
Posted in Current Affairs History Lifestyle News

महापरित्राण पाठात भारतातील चार विषारी सर्प

महापरित्राण पाठात भारतातील चार विषारी सर्प   आज भारतात सर्पमित्र / सर्प अभ्यासक असे सांगतात की भारतात चारच सर्प असे आहेत की ते फार…

Continue Reading
Posted in Current Affairs Dr.Babasaheb Ambedkar Historical Journey of Mahamanava Mata Ramai Ambekdkar News

We pay Homage to Matoshri Ramabai Bhimrao Ambedkar for Today her Death Anniversary

Hon.Ramabai Bhimrao Ambedkar (7th Feb 1898 – 27th May 1935) Also known as Ramai or Matoshri Ramai  wife of Mahamanav Babasaheb Dr.B. R. Ambedkar, Born at 7th February…

Continue Reading
Posted in Current Affairs History News OUR Pioneers ..... Rajeshri Shahu Maharaj Uncategorized

बहुजनांना शिक्षणाचे दार खुले करणारा अन वंचितांना न्याय देणारा राजा….!

बहुजनांना शिक्षणाचे दार खुले करणारा अन वंचितांना न्याय देणारा राजा….! शाहू महाराजांनी बहुजन समाजात शिक्षणप्रसार करण्यावर विशेष भर दिला. त्यांनी कोल्हापूर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण…

Continue Reading