कोकणात आढळला पुरातण बौद्धस्तूप

कोकणात आढळला पुरातण बौद्धस्तूप

On

कोकणात आढळला पुरातण बौद्धस्तूप खारेपाटण जवळील शेजवळ या गावात हा बौद्ध धर्माच्या उतरत्या काळातील वज्र यान पद्धतीचा हा स्तूप।असून इतिहास संशोधक डॉ अजय धनावडे यांनी माध्यमेही बोलताना ही माहीत दिली खरेपाटण जवळील असलेले शेजवळ या गावी मठबावा म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण…