Posted in Current Affairs News

कोकणात आढळला पुरातण बौद्धस्तूप

कोकणात आढळला पुरातण बौद्धस्तूप खारेपाटण जवळील शेजवळ या गावात हा बौद्ध धर्माच्या उतरत्या काळातील वज्र यान पद्धतीचा हा स्तूप।असून इतिहास संशोधक डॉ अजय धनावडे…

Continue Reading