हा श्वास माझा…!-प्रमोद रामचंद्र जाधव

हा श्वास माझा…!

ही स्पंदने ही तुझीच…!,
आकाश स्वातंत्र्याचे,
तुच दिलेस,
तुच दिलेस बळ पंखांना,
तुच अंधारयुगाची
तोडलीस बंधने,
अन अगणिक पेरणीस
सुर्य किरणे प्रकाशाची ,
प्रगतीकडे झेपावणारी…!
लाखो धमन्यात वाहतो,
तुझ्या सम्यक विचारांचा
तेजस्वि प्रवाह …
न थाबणारा न संपणारा…!
महापरिनिर्वाण दिनी..
करितो विनम्र अभिवादन.!
तुझा चरणी
“संकल्प ”
तुझ्या विचाराचा करित…!
तुझ्या स्वाप्नातील
“प्रबुध्द भारत ”
निर्मिण्याचा घडवण्याचा….!
—प्रमोद रामचंद्र जाधव(प्रराजा)
www.ambedkaree.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *